تبلیغات
شهدای کرمانشاه - گزیده وصیت نامه شهدای کرمانشاه : شهید حسین تنگبری

گزیده وصیت نامه شهدای کرمانشاه :

شهید حسین تنگبری

تاریخ ولادت:1338-كرمانشاه

تاریخ شهادت:11/8/1362

محل شهادت:عملیات والفجر4

محل دفن:مفقودالجسد

گزیده وصیت نامه شهدای کرمانشاه :

شهید حسین تنگبری

تاریخ ولادت:1338-كرمانشاه

تاریخ شهادت:11/8/1362

محل شهادت:عملیات والفجر4

محل دفن:مفقودالجسد

خدا را سپاس بیكران میگویم كه مرا یاری نمود كه امام را دریابم و در جبهه های حق بر علیه كفر حاضر شوم.

از خواهرانم،همسرم و مادرم می خواهم كه زینب را زینب گونه بار آورند و بگویند كه پدرش به خاطر چه كشته شد.


برچسب ها: وصیت نامه ، شهدای کرمانشاه ، وصیت نامه شهدای کرمانشاه ، شهید حسین تنگبری ، وصیت نامه شهید حسین تنگبری ،