تبلیغات
شهدای کرمانشاه - معرفی شهدای کرمانشاه : شهید حاج ابراهیم معطری

معرفی شهدای کرمانشاه :

شهید حاج ابراهیم معطری

تاریخ ولادت:1335-كرمانشاه

تاریخ شهادت:29/9/1360

محل شهادت:مطلع الفجر - گیلانغرب

محل دفن: گلزار شهدای كرمانشاه

معرفی شهدای کرمانشاه :

شهید حاج ابراهیم معطری

تاریخ ولادت:1335-كرمانشاه

تاریخ شهادت:29/9/1360

محل شهادت:مطلع الفجر - گیلانغرب

محل دفن: گلزار شهدای كرمانشاه

شهید دكتر چمران:

حاجی (حاجی ابراهیم معطری) یك جواهر است قدر او را بدانید.


برچسب ها: معرفی شهدای کرمانشاه ، معرفی شهدا ، معرفی شهدای غرب ، معرفی شهید ابراهیم معطری ،